Sektionen för uppdragssamordning (SUSa) har i uppdrag att samordna och initiera uppdrag och projekt främst inom skolverksamhet angående kompetensförsörjning, stöd för verksamhetsutveckling och forskning. I uppdraget ingår att underlätta samverkan mellan universitet och skolverksamhet i regionen.

Presentation av medarbetare vid SUSa.

Utbildningar och uppdrag som samordnas vid SUSa

Vid sektionen samordnas ett antal utbildningar och uppdrag. Här nedan är ett urval. Klicka på respektive utbildning för mer information.

 • Lärarlyftet II
  En uppdragsutbildning som riktar sig till anställda lärare med lärarexamen som undervisar i ämnen de saknar behörighet för. Kurser som ingår i utbildningen leder till utökad ämnesbehörighet.
   
 • Snabbspåret för nyanlända lärare och förskollärare
  En satsning i samverkan mellan sex lärosäten, arbetsmarknadens parter och Arbetsförmedlingen. Riktar sig till nyanlända lärare och förskollärare som är inskrivna vid Arbetsförmedlingen. Stockholms universitet är det lärosäte som har det nationella samordningsansvaret.
   
 • Utländska lärares vidareutbildning (ULV)
  En kompletterande utbildning för personer med en utländsk lärar- eller förskollärarexamen. Syftet är att ta vara på utländska lärares och förskollärares kompetens och ge ökade möjligheter till anställning i svensk skola eller förskola. Målet med utbildningen är att kompletteringen ska leda till en svensk lärarexamen.
   
 • Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen (VAL)
  En kompletterande utbildning för den som är verksam som lärare eller förskollärare men saknar examen. Varje antagen student får en individuell studieplanering som bygger på tidigare högskolestudier och lärarerfarenheter. Målet med utbildningen är att kompletteringen ska leda till en lärarexamen.

 

Foto: Clement Morin