Platserna i Områdesnämnden för humanvetenskap besätts av vicerektorerna, dekaner, prodekaner och vicedekaner som valts/utsetts i samband med fakultetsnämndsvalet.

Områdesnämnden för humanvetenskap 2018-2020 högupplöst
Från vänster: Magnus Lembke, Barbro Blehr, Jessika van der Sluijs, Astri Muren, Torben Spaak, Annika Ullman, Mikael Holmqvist, Alejandra P. Carrasco, Elisabeth Wåghäll Nivre, Ken Benson, Yvonne Svanström. Sittandes: Emilia Nygård och Hugo Thorén. Saknas på bilden: Hans Hayden. Foto: Niklas Björling.
 

Sammansättning 2018-2020

Ordinarie ledamöter

 • Professor Astri Muren (ordförande), vicerektor, dekanus, Samhällsvetenskapliga fakulteten
 • Professor Elisabeth Wåghäll Nivre (vice ordförande), vicerektor, dekanus, Humanistiska fakulteten
 • Professor Jessika van der Sluijs, dekanus, Juridiska fakulteten
 • Professor Hans Hayden, prodekanus, Humanistiska fakulteten
 • Professor Torben Spaak, prodekanus, Juridiska fakulteten
 • Professor Mikael Holmqvist, prodekanus, Samhällsvetenskapliga fakulteten
 • Professor Ken Benson, Vicedekanus, Humanistiska fakulteten
 • Professor Barbro Blehr, Vicedekanus, Humanistiska fakulteten
 • Professor Annika Ullman, Vicedekanus, Samhällsvetenskapliga fakulteten
 • Docent Yvonne Svanström, Vicedekanus, Samhällsvetenskapliga fakulteten

Studentrepresentanter 

 • Louisa Kellman, studiebevakare Samhällsvetenskapliga fakulteten
 • Sofia Holmdahl, studiebevakare Humanistiska fakulteten
 • Philip Gustafsson, doktorandrepresentant

Gruppsuppleanter för studentrepresentanterna

 • Hugo Thorén, ansvarig för studentinflytande
 • Sara Gustafsson, studiebevakare Juridiska fakulteten

Personalrepresentanter med närvaro- och yttranderätt

 • Utbildningsledare Alejandra Pizarro Carrasco
 • Universitetslektor Magnus Lembke, suppleant
 • Universitetslektor Per-Olof Mattsson
 • Universitetsadjunkt Magnus Gustavsson, suppleant

Kansli- och sektionschefer med närvaro- och yttranderätt

 • Fredrik Oldsjö, områdeskanslichef
 • Oskar Hansson, kommunikationsansvarig, chef för Kommunikationssektionen
 • Felicia Markus, fakultetskanslichef, Humanistiska fakultetskansliet
 • Catharina Sitte Durling, fakultetskanslichef, Juridiska fakultetskansliet
 • Karin Hansson, t.f. fakultetskanslichef, Samhällsvetenskapliga fakultetskansliet

Sekreterare

Susanna Lindberg, Områdeskansliet för humanvetenskap

Sammanträden

För områdesnämndens sammanträdesdatum, se vårt kalendarium.

Protokoll

För protokoll från områdesnämndens sammanträden, se protokoll.