Arbetsutskottets ledamöter:

 • dekanerna för Humanistisk, Juridisk och Samhällsvetenskaplig fakultet, varav två tillika är valda vicerektorer;
 • två studeranderepresentanter.

Vicerektorerna är arbetsutskottets ordförande respektive vice ordförande. Vid förhinder kan dekan ersättas av prodekan eller vicedekan.

Övriga medverkande:

 • områdeskanslichefen är huvudföredragande;
 • områdesnämndens sekreterare är sekreterare i beredningen;
 • fakultetskanslicheferna och kommunikationsansvarig har närvaro- och yttranderätt;
 • andra föredragande kan kallas in vid behov.

Uppdrag

Arbetsutskottets uppdrag är att:

 • planera och förbereda områdesnämndens sammanträden;
 • diskutera och bereda strategiska frågor inom området;
 • stödja vicerektorerna i deras arbete.

Sammansättning för perioden 2018-2020

 • Vicerektor och dekanus Astri Muren
 • Vicerektor och dekanus Elisabeth Wåghäll Nivre
 • Dekanus Jessika van der Sluijs
 • Studeranderepresentanter: Louisa Kellman och Sofia Holmdahl
 • Föredragande: områdeskanslichef Fredrik Oldsjö
 • Sekreterare: Susanna Lindberg
 • Närvaro- och yttranderätt: fakultetskanslicheferna Catharina Sitte Durling, Karin Hansson och Felicia Markus, samt kommunikationsansvarig Oskar Hansson.

Datum för arbetsutskottets möten återfinns i kalendariet.