Beredningen inrättades av Områdesnämnden för humanvetenskap 2018-01-31 för mandatperioden 2018-2020.

Beredningens uppdrag

Forskningsberedningen är en permanent beredningsgrupp under områdesnämnden med uppdrag att nominera och föreslå kandidater till forskningsanslag, stipendier m.m. för Humanvetenskapliga området. Beredningen förbereder dels beslut om tilldelning av medel vid utlysningar av strategiska satsningar inom Humanvetenskapliga området, dels ansökningar och nomineringar från området som rektor ska skriva under, exempelvis Pro Futura Scientia, WAF, MAW, MAW Barn och Ungdom, MMW, Berit Wallenberg Stiftelse, VR infrastruktur, STINT Teaching Sabbatical, Stiftelsen rättsvetenskap, Trudeau Scholarship, samt sabbatsterminer. Beredningen ska som stående punkt informera om sitt arbete vid områdesnämndens sammanträden.

Eventuella kostnader i samband med beredningens arbete bekostas av områdesnämnden.

Beredningens sammansättning

Forskningsberedningen ska ha följande sammansättning:

  • de två vicerektorerna, varav en utses till ordförande och en till vice ordförande.
  • två ledamöter vardera från Humanistisk och Samhällsvetenskaplig fakultet, samt en ledamot från fakultetsledningen vid Juridisk fakultet.

Områdeskansliet utser kanslistöd till forskningsberedningen.

Forskningsberedningen kan vid behov adjungera personer med särskild kompetens till enskilda möten.

Sammansättning för mandatperioden 2018-2020

Ordförande:
Elisabeth Wåghäll Nivre, vicerektor och dekanus, Humanistisk fakultet

Vice ordförande:
Astri Muren, vicerektor och dekanus, Samhällsvetenskaplig fakultet

Ledamöter från Humanistisk fakultet:
Francisco de Lacerda, professor, Institutionen för lingvistik
Mats Hallenberg, professor, Historiska institutionen

Ledamot från Juridisk fakultet:
Michael Hellner, professor, Juridiska institutionen

Ledamöter från Samhällsvetenskaplig fakultet:
Tommy Lundström, professor, Institutionen för socialt arbete
Jonas Tallberg, professor, Statsvetenskapliga institutionen

Kanslistöd:
Susanna Lindberg, samordnare, Områdeskansliet för humanvetenskap.

Handläggningsordning

Handläggningsordning för forskningsberedningens hantering av ansökningar (101 Kb)