Fr.o.m. 2018-01-01 finns vid Stockholms universitet två vicerektorer för Humanvetenskapliga området. Vicerektorerna, som också är dekaner för någon av fakulteterna inom området, är ordförande respektive vice ordförande för Områdesnämnden för humanvetenskap.

Valberedningen har i uppdrag att, i samråd med rektor, lämna förslag till ordförande och vice ordförande för Områdesnämnden för humanvetenskap, tillika vicerektorer för Humanvetenskapliga området.

Valberedningen har utgjorts av:

 • professor Gunnel Forsberg, Kulturgeografiska institutionen (Humanvetenskapliga områdets representant, tillika ordförande)
 • professor Staffan Carlshamre, Filosofiska institutionen (Humanistiska fakultetens representant)
 • professor Peter Melz, Juridiska institutionen (Juridiska fakultetens representant)
 • professor Jon Ohlsson, Institutionen för pedagogik och didaktik (Samhällsvetenskapliga fakultetens representant).

Valberedningens förslag

 1. Vicerektor tillika ordförande i Områdesnämnden för humanvetenskap: Astri Muren.
  Astri Muren är professor i nationalekonomi, dekan för Samhällsvetenskapliga fakulteten, samt ledamot i Områdesnämnden för humanvetenskap.
 2. Vicerektor tillika vice ordförande i Områdesnämnden för humanvetenskap: Elisabeth Wåghäll Nivre.
  Elisabeth Wåghäll Nivre är professor i tyska, prodekan för Humanistiska fakulteten, samt ledamot i Områdesnämnden för humanvetenskap.

Förslaget har tagits fram i samråd med rektor. Valberedningens protokoll (101 Kb)

Period för fria nomineringar

Samtliga röstberättigade har under perioden 30 oktober - 6 november 2017  tillfälle att lämna egna förslag på ordförande och vice ordförande för Områdesnämnden för humanvetenskap, tillika vicerektorer för Humanvetenskapliga området.

Nomineringsbara personer är de tre valda dekanerna: Elisabeth Wåghäll Nivre, Jessika van der Sluijs samt Astri Muren.

Inga fria nomineringar hade den 7 november inkommit. Det förslag som finns är således valberedningens förslag.

 

Tidsplan

 • 30 okt - 6 nov: Nomineringsperiod
 • 7 nov: Tillkännagivande av eventuella motnomineringar
 • 8-15 nov: Valets genomförande
 • 16 nov: Tillkännagivande av valresultat
 • 28 nov: MBL
 • 30 nov: Beslut av rektor om vicerektorer för det humanvetenskapliga området.