Astri Muren
Astri Muren

Astri Muren utses till ordförande i Områdesnämnden för humanvetenskap tillika vicerektor för det humanvetenskapliga området. Astri Muren är professor i nationalekonomi, dekan för Samhällsvetenskapliga fakulteten, samt ledamot i Områdesnämnden för humanvetenskap.

 

 

 

 

 

 

Elisabeth Wåghäll Nivre
Elisabeth Wåghäll Nivre

Elisabeth Wåghäll Nivre utses till vice ordförande i Områdesnämnden för humanvetenskap tillika vicerektor för det humanvetenskapliga området. Elisabeth Wåghäll Nivre är professor i tyska, prodekan för Humanistiska fakulteten, samt ledamot i Områdesnämnden för humanvetenskap.

 

 

 

 

 

 

Astri Muren och Elisabeth Wåghäll Nivre efterträder nuvarande vicerektor Karin Helander den 1 januari 2018.

Se även: