Under hösten 2017 har det varit val till dekanat och fakultetsnämnder likväl som val av nya vicerektorer och områdesnämnd.

Den 30 november beslutade rektor att utse Astri Muren till ordförande i Områdesnämnden för humanvetenskap tillika vicerektor för det humanvetenskapliga området, samt Elisabeth Wåghäll Nivre till vice ordförande i Områdesnämnden för humanvetenskap tillika vicerektor för det humanvetenskapliga området. Läs mer.

Den 16 november offentliggjordes valresultaten från både val av vicerektorer och från fakultetsnämndernas val:

Tidsplan

Så här ser tidsplanen ut för valen under hösten.

Val av dekanat samt fakultetsnämnder

13-27 sep  nomineringsperiod

28 sep tillkännagivande av eventuella motnomineringar

5-12 okt valets genomförande

13 okt tillkännagivande av valresultat

24 okt MBL

26 okt beslut av rektor om dekaner och prodekaner för samtliga fakulteter samt vicerektor för det naturvetenskapliga området

 

Val av vicerktorer och områdesnämnd för Humanvetenskapliga området

30 okt tillkännagivande av valberedningens inom det humanvetenskapliga området förslag på vicerektorer tillika ordförande och vice ordförande i områdesnämnden för humanvetenskap

30 okt-6 nov nomineringsperiod

7 nov tillkännagivande av eventuella motnomineringar

8-15 nov valets genomförande

16 nov tillkännagivande av valresultat

28 nov MBL

30 nov beslut av rektor om vicerektorer för det humanvetenskapliga området

Dec val av tre (3) ledamöter till Stockholms universitetsstyrelse utsedda av lärarna genom hörandeförsamlingen

 

Valberedningarnas förslag: