Ingen motnominering till valberedningens förslag inkom under nomineringsperioden. Valberedningens förslag

Resultat

Av totalt 1092 röstberättigade har 441 röster avgivits, varav 381 röstade för valberedningens förslag och 60 röstade blankt.

Valdeltagandet uppgick till 40,38 %.

Uppdelat per fakultet har rösterna avgivits enligt följande:

Humanistiska fakulteten:

 • Röstberättigade: 412
 • Antal röster: 189
 • Valdeltagande: 45,87 %
 • Valberedningens förslag: 168
 • Blankt: 21

Juridiska fakulteten:

 • Röstberättigade: 52
 • Antal röster: 19
 • Valdeltagande: 36,54 %
 • Valberedningens förslag: 17
 • Blankt: 2

Samhällsvetenskapliga fakulteten:

 • Röstberättigade: 628
 • Antal röster: 233
 • Valdeltagande: 37,10 %
 • Valberedningens förslag: 196
 • Blankt: 37.

Tidsplan

 • 16 nov: Tillkännagivande av valresultat
 • 28 nov: MBL
 • 30 nov: Beslut av rektor om vicerektorer för det humanvetenskapliga området.