Områdesnämnden för humanvetenskap är också ett stödorgan för de två vicerektorerna i frågor av strategisk betydelse inom utbildning och forskning.

Engelsk benämning: The Board of Human Science.

Områdeskansliet för humanvetenskap bereder och handlägger ärenden åt områdesnämnden, verkställer och implementerar beslut, genomför utredningar samt administrerar och deltar i områdesnämndens interna beredningar och arbetsgrupper. Områdeskansliet har också som uppgift att följa upp verksamheten inom det humanvetenskapliga området.

Engelsk benämning: The Office of Human Science.

Se även Stockholms universitets organisation: organisationsschema.