Universitetets verksamhet styrs i första hand av Högskolelagen och Högskoleförordningen. Internt inom universitetet fattas också beslut om hur verksamheten ska bedrivas och lokala regler finns för detta. Sådana beslut kan fattas bland annat i Universitetsstyrelsen, områdesnämnderna, fakultetsnämnderna och institutionsstyrelserna, samt av rektor, vicerektor, dekanus och prefekt.

Humanvetenskapliga områdets regler och riktlinjer finner du i menyn till vänster.

För regler och policydokument som rör organisation och beslutsstruktur samt universitets besluts- och delegationsordning, se Organisation & beslutsstruktur.