Riktlinjer för forskning

Riktlinjer för forskning

Handläggningsordning för Forskningsberedningens hantering av ansökningar

Beslutad av Områdesnämnden för humaniora, juridik och samhällsvetenskap den 12 september 2013, reviderad av Forskningsberedningen 2019-11-12.

Forskning_1

Områdesnämndens utlysningar

Områdesnämnden för humanvetenskap utlyser medel till olika former av strategiska forskningsinitiativ.

KONTAKT

Områdesnämnden

Postadress
Områdesnämnden för humanvetenskap
Stockholms universitet
SE-106 91 Stockholm, Sweden

Områdesnämndens fakturaadress
Stockholms universitet
Postbox 50741
202 70  Malmö

Ange alltid "Er referens: 701" när beställning med faktura görs.

Områdeskansliet

Besöksadress
Stockholms universitet
Områdeskansliet för humanvetenskap
Hus A, plan 2 och 3, Frescati
Universitetsvägen 10 A

Postadress
Stockholms universitet
Områdeskansliet för humanvetenskap
Stockholms universitet
SE-106 91 Stockholm, Sweden

Områdeskansliets fakturaadress
Stockholms universitet
Postbox 50741
202 70  Malmö

Ange alltid "Er referens: 652" när beställning med faktura görs.