Forskningsberedningens uppgift är enligt besluts-och delegationsordningen för Humanvetenskapliga området att nominera och föreslå kandidater till forskningsanslag, strategiska satsningar, stipendier m.m. för det humanvetenskapliga området.

Handläggningsordning för Humanvetenskapliga områdets forskningsberedning (29 Kb) (pdf, 3 sidor)

Se även Forskningsberedningen.