Forskningsberedningen är en permanent beredningsgrupp under områdesnämnden med uppdrag att nominera och föreslå kandidater till forskningsanslag, stipendier m.m. för Humanvetenskapliga området.

Beredningen förbereder dels beslut om tilldelning av medel vid utlysningar av strategiska satsningar inom Humanvetenskapliga området, dels ansökningar och nomineringar från området som rektor ska skriva under, exempelvis Pro Futura Scientia, WAF, MAW, MAW Barn och Ungdom, MMW, Berit Wallenberg Stiftelse, VR infrastruktur, STINT Teaching Sabbatical, Stiftelsen rättsvetenskap, Trudeau Scholarship, samt sabbatsterminer.

Handläggningsordning för Humanvetenskapliga områdets forskningsberedning (29 Kb) (pdf, 3 sidor)

Se även Forskningsberedningen.