Riktlinjer för lärarrekrytering

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Humanvetenskapliga området
  4. Regelverk och beslut
  5. Riktlinjer
  6. Riktlinjer för lärarrekrytering

Riktlinjer för lärarrekrytering

Riktlinjer för anlitande av lärare

Områdesnämnden för humanvetenskap beslutade den 15 mars 2016 om riktlinjer för hantering av indirekta kostnader i samband med anlitande av lärare anställda vid andra institutioner inom Humanvetenskapliga området.

Riktlinjer för befordran till professor

Områdesnämnden för humanvetenskap beslutade den 6 september 2017 att fastställa riktlinjer för befordran till professor från anställning som universitetslektor inom Humanvetenskapliga området.

Riktlinjer för befordran till universitetslektor

Områdesnämnden för humanvetenskap beslutade den 25 januari 2017 om riktlinjer för befordran till universitetslektor från anställning som biträdande lektor vid Humanvetenskapliga området.

Rutiner för rekrytering av gästprofessorer

Beslut fattat av Områdesnämnden för humanvetenskap 2017-04-19.

Riktlinjer för sakkunniga

Områdesnämnden för humanvetenskap beslutade den 13 september 2016 om riktlinjer för sakkunnigutlåtande vid tillsättning av lärare inom det humanvetenskapliga området.

Rutiner vid tidsbegränsad anställning av lärare

Områdesnämnden för humanvetenskap beslutade den 11 oktober 2017 att fastställa rutiner vid tidsbegränsad anställning av lärare (utom professorer) inom det Humanvetenskapliga området.

KONTAKT

Områdesnämnden

Postadress
Områdesnämnden för humanvetenskap
Stockholms universitet
SE-106 91 Stockholm, Sweden

Områdesnämndens fakturaadress
Stockholms universitet
Postbox 50741
202 70  Malmö

Ange alltid "Er referens: 701" när beställning med faktura görs.

Områdeskansliet

Besöksadress
Stockholms universitet
Områdeskansliet för humanvetenskap
Hus A, plan 2 och 3, Frescati
Universitetsvägen 10 A

Postadress
Stockholms universitet
Områdeskansliet för humanvetenskap
Stockholms universitet
SE-106 91 Stockholm, Sweden

Områdeskansliets fakturaadress
Stockholms universitet
Postbox 50741
202 70  Malmö

Ange alltid "Er referens: 652" när beställning med faktura görs.