Riktlinjerna fastställdes 2015-11-12 av Områdesnämnden för humaniora, juridik och samhällsvetenskap (nuvarande Områdesnämnden för humanvetenskap).

Enligt gällande besluts- och delegationsordning beslutar fakultetsnämnderna om inrättande av huvudområde för utbildning på grundnivå och avancerad nivå samt eventuella inriktningar inom ett huvudområde. Rektors beslut att det ska finnas lokala examensbeskrivningar för varje huvudområde föranleder nedanstående riktlinjer för inrättande av huvudområde samt inriktning/ar inom huvudområde.

Detaljerad information om krav för och ansökan om inrättande av inriktning/ar inom huvudområde finns i nedanstående pdf-fil.

Riktlinjer för inrättande av huvudområde samt inrättande av inriktning inom huvudområde (57 Kb)