Riktlinjer för utbildning

Riktlinjer för utbildning

Fakultetsöverskridande utbildning

Riktlinjerna beslutades av Områdesnämnden för humanvetenskap 2016-11-09 och reviderades av nämnden 2018-01-31.

Forskarutbildning

Riktlinjer, anvisningar och mallar som rör utbildning på forskarnivå inom Humanvetenskapliga området.

Inrättande av huvudområde

Riktlinjer för inrättande av huvudområde samt inrättande av inriktning inom huvudområde vid humanistisk-samhällsvetenskapliga området, beslutade av Områdesnämnden för humaniora, juridik och samhällsvetenskap 2015-11-12.

Anvisningar för kursvärderingar

Fastställda av vicerektor för det humanistisk-samhällsvetenskapliga området den 18 mars 2014.

Lärarutbildning

Riktlinjer, handläggningsordningar och mallar som rör lärarutbildningarna vid Humanvetenskapliga området.

Upphävande av kurs- och utbildningsplan

Fastställda av Områdesnämnden för humaniora, juridik och samhällsvetenskap den 3 september 2015.

KONTAKT

Områdesnämnden

Postadress
Områdesnämnden för humanvetenskap
Stockholms universitet
SE-106 91 Stockholm, Sweden

Områdesnämndens fakturaadress
Stockholms universitet
Postbox 50741
202 70  Malmö

Ange alltid "Er referens: 701" när beställning med faktura görs.

Områdeskansliet

Besöksadress
Stockholms universitet
Områdeskansliet för humanvetenskap
Hus A, plan 2 och 3, Frescati
Universitetsvägen 10 A

Postadress
Stockholms universitet
Områdeskansliet för humanvetenskap
Stockholms universitet
SE-106 91 Stockholm, Sweden

Områdeskansliets fakturaadress
Stockholms universitet
Postbox 50741
202 70  Malmö

Ange alltid "Er referens: 652" när beställning med faktura görs.