Riktlinjer för utbildning

Riktlinjer för utbildning

Fakultetsöverskridande utbildning

Riktlinjerna beslutades av Områdesnämnden för humanvetenskap 2016-11-09 och reviderades av nämnden 2018-01-31.

Forskarutbildning

Riktlinjer, anvisningar och mallar som rör utbildning på forskarnivå inom Humanvetenskapliga området.

Inrättande av huvudområde

Riktlinjer för inrättande av huvudområde samt inrättande av inriktning inom huvudområde vid Humanvetenskapliga området.

Lärarutbildning

Riktlinjer, handläggningsordningar och mallar som rör lärarutbildningarna vid Humanvetenskapliga området.

KONTAKT

Områdesnämnden

Postadress
Områdesnämnden för humanvetenskap
Stockholms universitet
SE-106 91 Stockholm, Sweden

Områdesnämndens fakturaadress
Stockholms universitet
Postbox 50741
202 70  Malmö

Ange alltid "Er referens: 701" när beställning med faktura görs.

Områdeskansliet

Besöksadress
Stockholms universitet
Områdeskansliet för humanvetenskap
Hus A, plan 2 och 3, Frescati
Universitetsvägen 10 A

Postadress
Stockholms universitet
Områdeskansliet för humanvetenskap
Stockholms universitet
SE-106 91 Stockholm, Sweden

Områdeskansliets fakturaadress
Stockholms universitet
Postbox 50741
202 70  Malmö

Ange alltid "Er referens: 652" när beställning med faktura görs.