For information in english, click here

Om programmet

Programmet inrättades på uppdrag av Områdesnämnden för humanvetenskap och har genomfört aktiviteter för att främja kontaktytor mellan externa och interna aktörer inom migration och integration. 

Tre aktuella mål för programmet är 1) Strategiskt transformera all kunskap som finns vid SU om migration och integration till utbildning 2) Utveckla metoder inom forskning med medforskande deltagare och 3) Genomföra en serie symposier. 

Intervjuserie

I maj 2020 inleds en intervjuserie i syfte att synliggöra forskning med anknytning till temat migration och integration. Intervjuerna publiceras månatligen här på hemsidan.

Vanessa Barker om flyktingars situation under covid-19, läs mer
Karolina Wirdenäs och Kathrin Kaufhold om samverkansforskning och jämlik vård, klicka här.
För att läsa den tredje intervjun med universitetslektor Ali Osman om samverkan och integrationsarbete, klicka här.
För att läsa den fjärde intervjun med professor Erik Olsson om migrationsforskning och samverkan, klicka här.
För att läsa den femte intervjun med professor Fanny Forsberg Lundell om språkinlärning och migration, klicka här.
För att läsa den sjätte intervjun med Ben Wilson om migration och barn, klicka här.
För att läsa den sjunde intervjun med professor Petra Herzfeld Olsson om arbetsmigranters villkor i Sverige, klicka här.
För att läsa den åttonde intervjun med professor Felipe Estrada om ojämlik brottslighet, klicka här.
För att läsa den nionde intervjun med lektor Åsa Sundelin om studie- och yrkesvägledning för nyanlända ungdomar, klicka här.

För att läsa den tionde intervjun med universitetslektor Helena Bani Shoraka om tolkning och samverkan, klicka här.

För att läsa den elfte intervjun med kulturgeograf Linn Axelsson om arbetskraftsinvandring, klicka här.

 

Vill du medverka i en intervju? Kontakta Camilla Bardel, camilla.bardel@isd.su.se

Kommande aktiviteter

Under 2020 har flertalet planerade seminarier och möten fått ställas in pga den rådande situationen med Covid-19. Planerade aktiviteter för 2021 kommer att läggas ut här.

Kontakt

Vill du engagera dig i samverkansprogrammet? Eller har du förslag på relevanta aktörer eller intressanta aktiviteter? Kontakta programansvarig Camilla Bardel, camilla.bardel@isd.su.se