For information in english, click here

Om programmet

Programmet inrättades på uppdrag av Områdesnämnden för humanvetenskap och har genomfört aktiviteter för att främja kontaktytor mellan externa och interna aktörer inom migration och integration. 

Tre aktuella mål för programmet är 1) Strategiskt transformera all kunskap som finns vid SU om migration och integration till utbildning 2) Utveckla metoder inom forskning med medforskande deltagare och 3) Genomföra en serie symposier. 

Intervjuserie

I maj 2020 inleds en intervjuserie i syfte att synliggöra forskning med anknytning till temat migration och integration. Intervjuerna publiceras månatligen här på hemsidan.

  • För att läsa den första intervjun med professor Vanessa Barker vid Sociologiska institutionen som bland annat talar om hur covid19-pandemin påverkar flyktingar, klicka här
  • För att läsa den andra intervjun med Karolina Wirdenäs och Kathrin Kaufhold om samverkansforskning och jämlik vård, klicka här.
  • För att läsa den tredje intervjun med universitetslektor Ali Osman om samverkan och integrationsarbete, klicka här.
  • För att läsa den fjärde intervjun med professor Erik Olsson om migrationsforskning och samverkan, klicka här.
  • För att läsa den femte intervjun med professor Fanny Forsberg Lundell om språkinlärning och migration, klicka här.

Vill du medverka i en intervju? Kontakta Camilla Bardel, camilla.bardel@isd.su.se

Kommande aktiviteter

Under 2020 kommer programmet att arrangera ett antal seminarier och ett större symposium där intressanta frågeställningar och perspektiv kan lyftas fram och utgöra grunden för möten och potentiella initiativ och aktiviteter framöver. Sidan uppdateras löpande med information om aktiviteter inom ramen för programmet. 

Kontakt

Vill du engagera dig i samverkansprogrammet? Eller har du förslag på relevanta aktörer eller intressanta aktiviteter? Kontakta programansvarig Camilla Bardel, camilla.bardel@isd.su.se