Samverkan

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Humanvetenskapliga området
  4. Samverkan

Samverkansberedningen

Samverkansberedningen inrättades av Områdesnämnden för humanvetenskap och ska bereda övergripande och strategiskt viktiga samverkansfrågor inför beslut i områdesnämnden. 

Samverkansprogram

Humanvetenskapliga området har på uppdrag av Områdesnämnden för humanvetenskap inrättat strategiska samverkansprogram med koppling till områdets profilområden.

Möte
Länk till områdesnämnden
Länk till områdeskansliet
Kvalitet
Vice