Fakultetsövergripande kurser på forskarnivå

 1. Du är här:
 2. Start
 3. Humanvetenskapliga området
 4. Utbildning
 5. Fakultetsövergripande kurser på forskarnivå

Fakultetsövergripande kurser på forskarnivå

Här presenteras fakultetsövergripande kurser inom utbildning på forskarnivå. Nedanstående kurser kan sökas av forskarstuderande vid Humanvetenskapliga området (Humanistiska, Juridiska och Samhällsvetenskapliga fakulteterna).

Kurserna är uppdelade i:

 • Kurser i kvantitativ metod
 • Kurser i kvalitativ metod
 • Kurser i etik
 • Kurser i vetenskapsteori
 • Övriga kurser

Kurser i kvalitativ metod

Kurser i vetenskapsteori

 • Philosophy Humanioras vetenskapsfilosofi, 7.5 hp (HT19) 2019-06-20 Kursen tar upp allmänna frågor om vetenskaplighet och vetenskaplig metod, med särskilt avseende på humaniora. Här behandlas frågor om kunskap, sanning, vad som skiljer olika sorters vetenskap från varandra och från former av kunskapsbildning utanför vetenskapen.
 • Feminstisk vetenskapsteori och metodologi Feminist Epistemology and Methodology, 7.5 ECTS (Spring 2020) 2019-05-10 The course gives an overview of feminist epistemology and methodology and of central debates in these research areas. The course addresses the development of concepts, starting in the early, classical discussions of gender, knowledge and power.
 • Philosophy Philosophy of the Cultural Sciences, 7.5 ECTS (Spring 2020) 2019-03-20 The aim of the course is to provide an opportunity for reflection on methodological and philosophical aspects of research in the humanities. Students are expected to present their projects in class, from a methodological perspective, and the course content will to some extent be tailored to the specific interests of the group.

Övriga kurser

Länk till områdesnämnden
Länk till områdeskansliet
Vicerektor har ordet_3
Remissyttranden