Fakultetsövergripande kurser på forskarnivå

 1. Du är här:
 2. Start
 3. Humanvetenskapliga området
 4. Utbildning
 5. Fakultetsövergripande kurser på forskarnivå

Fakultetsövergripande kurser på forskarnivå

Här presenteras fakultetsövergripande kurser inom utbildning på forskarnivå. Nedanstående kurser kan sökas av forskarstuderande vid Humanvetenskapliga området (Humanistiska, Juridiska och Samhällsvetenskapliga fakulteterna).

Kurserna är uppdelade i:

 • Kurser i kvantitativ metod
 • Kurser i kvalitativ metod
 • Kurser i etik
 • Kurser i vetenskapsteori
 • Övriga kurser

Kurser i kvantitativ metod

Kurser i kvalitativ metod

Kurser i vetenskapsteori

 • Philosophy Philosophy of the Cultural Sciences, 7.5 ECTS (Autumn 2020) 2020-08-27 The aim of the course is to provide an opportunity for reflection on methodological and philosophical aspects of research in the humanities. Students are expected to present their projects in class, from a methodological perspective, and the course content will to some extent be tailored to the specific interests of the group.
 • Feminstisk vetenskapsteori och metodologi Feminist Epistemology and Methodology, 7.5 ECTS (Spring 2021) 2020-06-24 Why was a method debate the starting point for the elaboration of feminist epistemology? What are the methodological challenges for research inspired by feminist, queer or post-colonial theory today? The concluding workshop Tools and trajectories in gender research, offers room for dialogue about the PhD students own projects.
 • Philosophy Humanioras vetenskapsfilosofi, 7.5 hp (VT21) 2020-03-26 Kursen tar upp allmänna frågor om vetenskaplighet och vetenskaplig metod, med särskilt avseende på humaniora. Här behandlas frågor om kunskap, sanning, vad som skiljer olika sorters vetenskap från varandra och från former av kunskapsbildning utanför vetenskapen.

Övriga kurser

Kontakt

Områdesnämnden

Postadress
Områdesnämnden för humanvetenskap
Stockholms universitet
SE-106 91 Stockholm, Sweden

Områdesnämndens fakturaadress
Stockholms universitet
Postbox 50741
202 70  Malmö

Ange alltid "Er referens: 701" när beställning med faktura görs.

Områdeskansliet

Besöksadress
Stockholms universitet
Områdeskansliet för humanvetenskap
Hus A, plan 2 och 3, Frescati
Universitetsvägen 10 A

Postadress
Stockholms universitet
Områdeskansliet för humanvetenskap
Stockholms universitet
SE-106 91 Stockholm, Sweden

Områdeskansliets fakturaadress
Stockholms universitet
Postbox 50741
202 70  Malmö

Ange alltid "Er referens: 652" när beställning med faktura görs.

Kontaktuppgifter till kansliets personal