Utbildningen i forskningsetik och vetenskaplig redlighet startar hösten 2017 och består av sammanlagt fem seminarietillfällen (moduler), ca 3-4 h långa. Totalt ger kursen 7,5 hp, men doktorander ska kunna delta i enstaka moduler och tillgodoräkna sig 1,5 hp per modul.

Moduler

  1. Introduktion till forskningsetik
  2. Vetenskaplig redlighet
  3. Integritet, skada, samtycke
  4. Vetenskapligt värde och vetenskapens värde
  5. Etikprövning.

För samtliga moduler gäller att undervisningsspråk är engelska, och lärarna byter till svenska endast i de fall samtliga deltagare kan svenska. Deltagaren kan välja mellan att examineras på svenska eller engelska.

Antal deltagare per tillfälle: max 30-40, doktorander förtur, anställda lärare i mån av plats (antal deltagare kan ändras om behovet blir större, även dubbla tillfällen kan bli aktuella om så krävs). Doktorandernas handledare kan, i mån av plats, delta i seminarieserien.

Ansökan och mer information

För ansökan till och mer information om seminarieserien, se Filosofiska institutionens webbplats: Research Ethics for Human Science

Se även områdesnämndens beslut: Etik i forskarutbildningen (63 Kb) .

Värdinstitution

Värd för seminarieserien är Filosofiska institutionen.

Styrgrupp

Seminarieseriens styrgrupp består av:

  • professor Erik Angner, Filosofiska institutionen,
  • professor Petra Lindfors, Psykologiska institutionen,
  • professor Cecilia Magnusson Sjöberg, Juridiska institutionen
  • doktorandrepresentant Henrike Carolin Bohlin, Institutionen för slaviska och baltiska språk, finska, nederländska och tyska.