Under Regelrverk och beslut finner du övergripande riktlinjer för utbildning.