Environmental Research in the Human Sciences area

  1. You are here:
  2. Start
  3. Environmental Research in the Human Sciences area
Silverfallet

Environmental Research in the Human Sciences area

This is a collaboration within the Human Sciences Academic Area, that is the Faculty of Humanities, Faculty of Law and Faculty of Social Sciences. We explore the relationship between our fields, environmental issues and the emerging field of Environmental Humanities.

Utlysningar från FORMAS

Nu öppnar Formas flera nya utlysningar med ansökningsperiod under sommaren. Utlysningarna gäller miljö, areella näringar och samhällsbyggande.

Puff Human Science
Puff Faculty of Humanities
Puff Faculty of Social Sciences
Puff Faculty of Law