Naturhistoriska riksmuseet, stora däggdjurssalen i Westmanska palatset 1897.
Naturhistoriska riksmuseet, stora däggdjurssalen i Westmanska palatset 1897.

Projektet tar sin utgångspunkt i Naturhistoriska riksmuseet som institution med syftet att föra en dialog om konstnärliga och curatoriella praktiker i relation till den rådande miljösituationen. Museet kan liknas vid en behållare vars innehåll ger upphov till frågor om kulturarv, kolonialism, posthumanism, evolution och artdöd.

Projektet har letts av Lina Selander från Kungliga Konsthögskolan och började inledningsvis med föreläsningar och guidade turer på Naturhistoriska riksmuseet. Forskare och andra inbjudna talare diskuterade de naturhistoriska museernas roll ur ett samtida, respektive historiskt perspektiv, där fokus låg vid begrepp som samlande och systematisering. Studenterna från Kungliga Konsthögskolan har utifrån dessa erfarenheter utvecklat forskningsmetoder för att ta sig an arkiv och andra historiska källmaterial, vilket i sin tur har gett upphov till de nyproducerade verk som kommer att presenteras på Accelerator i nära samarbete med studenterna från det Internationella masterprogrammet i Curating art. Den geografiska och kontextuella positionen som Stockholms universitet, Naturhistoriska riksmuseet och Accelerator delar, utgör grunden för utforskandet av kopplingen mellan vetenskap och konst.

Tid och plats

Guidade turer varje dag kl. 13.00 med start i receptionen på Accelerator.
14–16 februari kl. 12.00–18.00.

Credits:

Initiativtagare och projektledare: Lina Selander

Konstnärer:

Mattias Andersson, Tobias Bradford, Karolina Brobäck, Sara Ekholm Eriksson, Simon Ferner, Lior Nønne Malue Hansen, Tim Høibjerg, Valentine Isæus-Berlin, Newsha Khadivi, Johanna Kindahl, Linnea Lindberg, Lina Lundquist, Georg Nordmark, Emilie Palmelund, Sixten Sandra, Klara Zetterholm

Curatorer:

Yuying Hu, Elias Kautsky, Silvia Thomackenstein, Anne Vigeland