Litteraturprofessor Carin Franzén är en av huvudredaktörerna till Nytt standardverk: Natur & Kulturs litteraturhistoria, som utkommer den 6 maj 2021.

I verket presenteras hela världens litteraturhistoria från de första skriftsystemen till den senaste medieutvecklingen. Panelsamtalet sker online den 18 maj kl  1730-18.30.

Läs mer och anmäl dig här

Omslag. Natur & Kulturs litteraturhistoria. Formgivning: Annika Lyth.