Forskningsområden

Fil. dr Jacob Derkert

Under scientistisk täckmantel: Idealistiska tendenser i musikalisk modernism.

Projektet utgörs av en studie av modernistisk estetik såsom den yttrar sig i ett musiksammanhang. Med fokus främst på högmodernismen efter andra världskriget undersöks hur centrala och klassiska idealistiska teman realiseras under åberopande av modeller från matematik och naturvetenskaper, eller filosofi som avser dessa. En första artikel om hur matematik spelat en ideologisk funktion i centrala musikaliska modernisters föreställningsvärld, Mathematics and Ideology in Modernist Music Theory, är publicerad i Broman, Per F och Nora A Engebretsen (utg.): What Kind of Theory is Music Theory? Epistemological Exercises in Music Theory and Analysis, Acta Universitatis Stockholmiensis, Stockholm Studies in Musicology 1, Stockholm University 2007, ss. 217-251.

 

Bokmärk och dela Tipsa

Kontakt

Forskningssamordnare
Tiina Rosenberg
Tel: 08-674 74 89
E-post: tiina.rosenberg@teater.su.se

Forskningssekreterare för forskningssamordning
Christer Johansson
Rum: 413, hus A i Manne Siegbahnhusen
Tel: 08-16 3535
E-post: christer.johansson@littvet.su.se

Kommunikatör
Joanna Bong Lindström
Rum: 207
Telefon: 08-16 35 37
E-post: joanna.lindstrom@su.se

Samordnande studierektor för forskarutbildningen
Inga Sanner
Rum: 412
Tel: 08-16 22 37
E-post: inga.sanner@idehist.su.se 

Forskningssekreterare för ufo-samordning 
Rebecca Brinch
E-post: rebecca.brinch@su.se

Studierektor för idéhistoria
Elisabeth Mansén
Studierektor för konstvetenskap
Mårten Snickare
Studierektor för litteraturvetenskap
​Elina Druker
Studierektor för musikvetenskap
Johanna Ethnersson Pontara
Studierektor för teatervetenskap
Lena Hammergren

Administratör för ufo-samordning
Åsa Mäki
Rum: 413, hus C i Manne Siegbahnhusen
Tel: 08-674 71 47
E-post: asa.maki@su.se

Möt våra forskare
Humanistiska fakultetens forskarskola
Scheman

Kultur och estetik i sociala medierKultur och estetik på Facebook Kultur och estetik på Instagram Universitetet på Linkedin Kultur och estetik på Twitter Universitetet på YouTube