Program

 • 9.30 Välkomnande av Göran Rossholm

Session 1, moderator: Anders Cullhed

 • 9.40-10.10 Elisabeth Wåghäll Nivre och Elisabeth Herrmann: Cosmopolitanism in German literary studies.
 • 10.10-10.30 Anders Olsson: Exil och migration i relation till samtida kanonbildning
 • 10.30-10.50 Diskussion
 • 10.50-11.10 kaffe

Session 2, moderator: Per-Arne Bodin

 • 11.10-11.30 Maria Zadencka: Henryk Sienkiewiczs författarverkstad: Historiska romaner med den allegoriska Staatsroman i bakgrunden?
 • 11.30-11.50 Stina Jelbring: Genre- och översättningsproblematik i anknytning till Berättelsen om Genji
 • 11.50-12.10 Roland Lysell: Tragedin, den postdramatiska teatern och den dramatiska texten. Några reflexioner kring Hans-Thies Lehmanns teoretiska skrifter
 • 12.10-12.30 Diskussion
 • 12.30-13.30 lunch på fakultetsklubben

Session 3, moderator: Boel Westin

 • 13.30-13.50 Maria Plaza Vi har förlorat tingens riktiga namn – om strukturalistisk och poststrukturalistisk läsning av Sallustius
 • 13.50-14.10 Bo Ekelund Att citera världen: svensk litteraturforskning och utländska källor, 1980-2005”.
 • 14.10-14.30 Per-Arne Bodin: Aleksandr Pusjkins Monumentdikt. Om kanon, imperium och Greta Garbo.
 • 14.30-14.50 Diskussion
 • 14.50-15.10 kaffe

Session 4, moderator: Maria Walecka-Garbalinska

 • 15.10-15.30 Anders Cullhed: Historiska perspektiv inom litteraturforskningen
 • 15.30-15.50 Boel Westin: Förvandlingens litteraturhisoria
 • 15.50-16.10 Tomas Götselius: Författarens hand
 • 16.10-16.30 Diskussion
 • 16.30-16.40 Göran Rossholm: Några ord om framtiden