Profilområde: Kulturarv historiska artefakter & processer

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Institutionen för kultur och estetik
  4. Forskning
  5. Profilområde: Kulturarv historiska artefakter & processer
Gruvlave av slaggtegel, Klackbergs gruvfält, Norberg. Exkursion VT14. Foto: B Åkerström

Profilområde: Kulturarv historiska artefakter & processer

Historiska studier är ett forskningsfält som omfattar många discipliner som fokuserar på bland annat det som förbrukas, förändras och traderas vidare i samspel mellan människor. Närheten till nationella museer och institutioner i regionen ger tillgång till empiriskt material och förutsättningar för samarbete med omgivande samhälle.

Foto: Anna Källén

Kulturarvsforskning

Kulturarvsforskning studerar hur gamla ting, platser och traditioner ges värde och används i dagens samhälle.

Kontakt

Forskningsansvarig
Tiina Rosenberg
Tel: 08-674 74 89
E-post: tiina.rosenberg@teater.su.se

Forskningssekreterare
Christer Johansson
Rum: 413
Tel: 08-16 3535
E-post: christer.johansson@littvet.su.se

Samordnande studierektor för forskarutbildningen och forskningssekreterare
Maria Ahlbäck Åkestam
Rum: 339
Tel: 08-16 36 25
E-post: mia.akestam@arthistory.su.se

Studierektor för idéhistoria
Elisabeth Mansén
Studierektor för konstvetenskap
Maria Ahlbäck Åkestam
Studierektor för litteraturvetenskap
​Elina Druker
Studierektor för musikvetenskap
Johanna Ethnersson Pontara
Studierektor för teater- och dansvetenskap
Lena Hammergren

Administratör för forskarutbildningen
Åsa Mäki
Rum: 315
Tel: 08-674 71 47
E-post: asa.maki@su.se

Möt våra forskare
Humanistiska fakultetens forskarskola
Mitt universitet
Scheman

Kultur och estetik i sociala medierKultur och estetik på Facebook Kultur och estetik på Instagram Universitetet på Linkedin Kultur och estetik på Twitter Universitetet på YouTube