Utbildning på forskarnivå

Regler och rättigheter

För att bli antagen till utbildning på forskarnivå måste du ha din försörjning tryggad. Du kan antingen ha en doktorandtjänst, studera med studiemedel eller så kallat utbildningsbidrag, ha en annan anställning inom universitetet eller en tjänst med utrymme för utbildning på forskarnivå. Stipendier och extern finansiering är en annan möjlighet.

Fakultetsnämnderna har det övergripande ansvaret för utbildning på forskarnivå. Som doktorand kan du främst påverka din utbildning på den institution där du studerar. De flesta institutionerna vid Stockholms universitet har ett organiserat doktorandråd.

På studentkåren finns ofta även en doktorandombudsman.
Ombudet är anställd av kåren för att informera och ge råd, samt för att medla i konflikter. Hit kan du vända dig om du anser dig ha blivit felaktigt behandlad.

Doktorandhandboken riktar sig till dig som funderar på att börja doktorera, men även till dig som redan har påbörjat dina forskarstudier. Handboken innehåller det mesta du behöver veta om rättigheter, skyldigheter och villkor under utbildningstiden.

Lagar och regler som styr högskolan
Högskolelagen innehåller bestämmelser för universitet och högskolor som har staten, kommuner eller landsting som huvudman. Högskoleförordningen kan enklast beskrivas som ett komplement till högskolelagen.

 

Bokmärk och dela Tipsa

Kontakt

Forskningssamordnare
Tiina Rosenberg
Tel: 08-674 74 89
E-post: tiina.rosenberg@teater.su.se

Forskningssekreterare för forskningssamordning
Christer Johansson
Rum: 413, hus A i Manne Siegbahnhusen
Tel: 08-16 3535
E-post: christer.johansson@littvet.su.se

Kommunikatör
Joanna Bong Lindström
Rum: 207
Telefon: 08-16 35 37
E-post: joanna.lindstrom@su.se

Samordnande studierektor för forskarutbildningen
Inga Sanner
Rum: 412
Tel: 08-16 22 37
E-post: inga.sanner@idehist.su.se 

Forskningssekreterare för ufo-samordning 
Rebecca Brinch
E-post: rebecca.brinch@su.se

Studierektor för idéhistoria
Elisabeth Mansén
Studierektor för konstvetenskap
Mårten Snickare
Studierektor för litteraturvetenskap
​Elina Druker
Studierektor för musikvetenskap
Johanna Ethnersson Pontara
Studierektor för teatervetenskap
Lena Hammergren

Administratör för ufo-samordning
Åsa Mäki
Rum: 413, hus C i Manne Siegbahnhusen
Tel: 08-674 71 47
E-post: asa.maki@su.se

Möt våra forskare
Humanistiska fakultetens forskarskola
Mitt universitet
Scheman

Kultur och estetik i sociala medierKultur och estetik på Facebook Kultur och estetik på Instagram Universitetet på Linkedin Kultur och estetik på Twitter Universitetet på YouTube