Rousseau och estetisk erfarenhet är ett tidigare outforskat område inom Rousseauforskningen. Med detta ämne har Jennie Nell och Maria Gullstam vid Institutionen för kultur och estetik, Stockholms universitet, blivit framröstade att stå värdar för The XXIst Rousseau Association Colloquium, där framstående forskare från hela världen ska diskutera ämnet i Stockholm.

Från institutionen deltar flertalet forskare från olika discipliner:

Anna Cullhed, litteraturvetenskap
Petra Dotlačilová, teatervetenskap
Maria Gullstam, teatervetenskap
Roland Lysell, litteraturvetenskap
Elisabeth Mansén, idéhistoria
Jennie Nell, litteraturvetenskap
Willmar Sauter, teatervetenskap
Mark Tatlow, teatervetenskap
Magnus Tessing Schneider, teatervetenskap

Om syftet med konferensen

Trots forskningsresultat som visat att skadorna som konsten åsamkar samhället enligt Rousseaus filosofi kan repareras av konsten själv, är bilden av honom och hans inställning till konst fortfarande fläckad av rykten om motsägelsefullhet och inkonsekvens. Idéen om att fokusera på estetisk erfarenhet från konst till natur och politik och samtidigt sätta fingret på viktiga moment av förmodad ambivalens är innovativ inom Rousseauforskningen, varför den kommer att alstra nya sätt att förstå Rousseaus teorier om konst, musik, samhälle, politik, natur och botanik. Vår interdisciplinära infallsvinkel har potential att få stor inverkan på Rousseauforskningen, då den öppnar upp för flera olika angreppssätt medan den konsekvent fokuserar på estetisk erfarenhet. Därmed kan vi få en bättre förståelse för Rousseaus förhållande till konsterna.

Om The Rousseau Association

The Rousseau Association är ett multinationellt sällskap för forskning kring Rousseau, som ordnar biennala konferenser för att initiera ny forskning och uppmuntra globalt nätverkande king Rousseau. Detta är första gången som svenska forskare har utvalts att organisera en konferens under sällskapets egid.

Konferensen är inte öppen för allmänheten.

Rousseau and Aesthetic Experience: Art – Nature – Politics finansieras med stöd av Riksbankens Jubileumsfond.