Mondo

Gå en introduktionskurs i Mondo

Universitetet erbjuder varje termin flera tillfällen för introduktionskurs för lärare i universitetets lär- och samarbetsplattform Mondo.

Skapa en kurssajt i Mondo

Här följer information om hur du skapar en ny kurssajt i mondo.

Skicka ett meddelande via Mondo

Enklaste vägen att skicka information via Mondo är att lägga upp ett meddelande på anslagstavlan och skicka ut det via mail till alla som finns på deltagarlistan.

Lägg till deltagare manuellt

Ibland kopplar inte Mondo och Ladok ordentligt vilket kan innebära att en student inte får tillgång till kurssajten, om så är fallet kan du lägga till den personen manuellt. Detsamma gäller om du vill lägga till en annan lärare eller en doktorand.

Bjud in och lägg till personer utanför SU till din Mondosajt

Ibland behöver personer som inte arbetar eller studerar på Stockholms universitet få tillgång till Mondo. När så är fallet bjuder man in dem som gäster.

Vanliga problem och lösningar

Här hittar du några av de vanligaste problemen som kan uppstå när du skapar en mondosajt, samt vad du kan göra för att åtgärda problemen.