Arbeta på institutionen

När anställningen upphör

Riktlinjer för vad som gäller för personer vars anställning upphör

Doktorander

För doktorander som inte har disputerat när anställningen upphör gäller följande fram till disputation, om denna är nära förestående och doktoranden i fråga är aktiv med avhandlingsskrivande och det finns en isp:

  • Man kan stå kvar i sukat, vilket innebär att man har kvar sitt SU-kort (tillgång till bibliotek mm), har kvar sin SU-mejladress och är med i ”allihop-listan” (till den kan man även länka andra e-adresser).
  • Man har tillgång till printomat och tillgång till ett samlingsfack i kopieringsrummet dit post kan skickas.
  • Man kan delta i personalmöten och andra sociala aktiviteter (självfallet frivilligt)
  • Man får handledning och deltar i seminarieverksamheten vid institutionen.  

Alla doktorander bör ha ett samtal med prefekt i samband med att finansieringen upphör för att komma överens om vad som gäller i det enskilda fallet.

För anställda i övrigt

För anställda som går i pension och för personer som disputerat men inte har någon anställning finns möjlighet att vara kvar i sukat en tid efter pension/disputation, så länge man har någon form av aktivitet och delaktighet i verksamheten vid institutionen. Man har då kvar sin SU-mailadress, har ett SU-kort med tillgång till bibliotek mm och finns med i allihoplistan. Man har också, efter överenskommelse med prefekten, möjlighet till viss annan service, såsom kopiering med mera. Man kan vid behov också få tillgång till ett samlingsfack i kopieringsrummet dit post kan skickas. 

Alla som slutar sin anställning ska ha ett samtal med ämnesansvarig eller administrativ chef för att komma överens om vad som gäller i det enskilda fallet.

Bokmärk och dela Tipsa