Arkiv, diarium & post

Arkiv och diarium

Stockholms universitet som myndighet har skyldighet att arkivera och diarieföra allmänna handlingar oavsett medium, vilket innebär att även institutionerna vid universitetet måste arkivera och diarieföra sina egna inkomna och upprättade handlingar.

Allmän information om arkivering och diarieföring vid Stockholms universitet finns på medarbetarwebben

Diarieföring på institutionen

När du behöver ett diarienummer (till exempel ansökan om externa forskningsmedel) skickar du ett mejl till funktionsbrevlådan registrator.ike@su.se med dokumentet som digital bilaga eller lämnar det i postfacket märkt "arkiv-diarium". Därefter registreras ärendet och tilldelas ett diarienummer i en specifik diariedatabas. Observera att alla handlingar i ärendet ska lämnas för diarieföring (t ex förfrågningar och svar) så att ärendet blir komplett och kan avslutas vid utgången.

Funktionsbrevlådan och postfacket bevakas av våra arkivarier som du också kan vända dig till vid frågor om arkivering och diarieföring.

Posthantering

Enligt gällande regler skall handlingar ställda till universitet diarieföras skyndsamt. Detta innebär att vi på institutionen alltid öppnar viss inkommande post innan den delas ut i facken. Här kan du läsa mer om posthanteringen på institutionen.

Bokmärk och dela Tipsa