Resultat på kurs eller delkurs för flera studenter

Resultat på kurs eller delkurs för flera studenter rapporteras på rättningsprotokoll som beställs från respektive studentexpedition. Kontaktuppgifter till studentexpeditionerna Du ska alltid ange kursnamn, kurskod och provkod när du beställer ett rättningsprotokoll. Kan du inte dessa hittar du dem i SISU eller Ladok på webben.

Rapport av enskilda betyg och tillgodoräknanden

Ska ske på någon av nedanstående blanketter. Alla fält i blanketterna måste vara ifyllda när de lämnas in. Lämna blanketten direkt till respektive studentexpedition.

Rapporteringsunderlag och tillgodoräknanden som gäller forskarutbildningen för institutionens egna doktorander lämnas av examinator respektive handledare till ansvarig forskaradministratör.