Ekonomi

Fakturaadress

Stockholms universitet hanterar leverantörsfakturor elektroniskt. Det innebär att en extern skanningscentral tar emot universitetets pappersfakturor, som skannas och tolkas maskinellt. Därefter skickas de elektroniskt till det referensnummer som leverantören angivit på fakturan.

Inköp och upphandling

Stockholms universitet är en statlig myndighet. Detta innebär att vi som anställda har skyldighet att följa lagen om offentlig upphandling och de ramavtal som finns för offentlig sektor samt inom universitetet. Här har vi samlat några av de vanligaste beställningarna och beskriver hur ni går tillväga för att handla rätt.

Regler för representation och gåvor

Regler för representation och gåvor med mera vid Stockholms universitet.

Utlägg för anställda

Om du själv lagt ut pengar för inköp till institutionen ska du fylla i en utläggsblankett i Primula via fliken resor/utlägg.

Utlägg för ej anställda

Utlägg till personer som inte är anställda får inte förekomma, fakturering från upphandlade företag istället för utlägg gäller dessa personer. Personer som vi betalar tillfälligt arvode beaktas som anställda och endast sådana personer kan redovisa sina utlägg med den bifogade blanketten. Blanketten med originalkvitton, som styrker utläggen, lämnas till ekonomihandläggaren.