Huset & lokalerna

Lokaler i Manne Siegbahnhusen

Undervisningssalarna i Manne Siegbahnhusen består av en hörsal, två bibliotek, sju seminarierum och två mötesrum.

Auditoriet

Vår största föreläsningssal ligger på entréplanet, plan 2 och har rumsnummer 215 (Ingång Frescativägen 24E). Auditoriet är vår hörsal och rymmer 90 studenter. I lokalen finns projektor, filmduk, OH-apparat, DVD, VHS, CD-spelare, kassetbandspelare, högtalare och whiteboard. OBS! Det finns ingen fast dator i auditoriet, utan du måste koppla in egen laptop eller lånedator.

Manual för utrustningen i Auditoriet

Biblioteket

Biblioteket ligger på plan 3 och har rumsnummer 300 (ingång Frescativägen 24E). Biblioteket rymmer 20 studenter. Biblioteket har en whiteboard, men ingen övrig fast utrustning. Det går dock att låna bärbar projektor och dator.

Musikvetenskapens bibliotek

Musikvetenskapens bibliotek ligger på plan 3 och har rumsnummer 305 (ingång Frescativägen 22B) Musikvetenskapens bibliotek tillhör musikvetenskapen och har projektor, whiteboard och musikanläggning.

Konferensrummet

Konferensrummet ligger på plan 3 och har rumsnummer 328 (ingång Frescativägen 24E). Konferensrummet rymmer 15 studenter. Konferensrummet har en whiteboard och OH-apparat, men ingen övrig fast utrustning. Det går dock att låna bärbar projektor och dator.

Sal 144

Sal 144 ligger på plan 1 och rymmer 60 studenter (ingång Frescativägen 24B) I lokalen finns projektor och dator.

Sal 119

Sal 119 ligger på plan 1 och rymmer 40 studenter (ingång Frescativägen 24C). I lokalen finns projektor och dator.

Manual för utrustningen i 119

Sal 101

Sal 101 ligger på plan 1 och rymmer 20 studenter (ingång Frescativägen 24C). I lokalen finns projektor och dator.

Manual för utrustningen i 101

Rum 509

Rum 509 ligger på plan 5. (ingång Frescativägen 26) 509 och 508 kan slås ihop till en stor sal.

Rum 508

Rum 508 ligger på plan 5. (ingång Frescativägen 26) 509 och 508 kan slås ihop till en stor sal.

Röda rummet – 157

Röda rummet ligger på plan 1 och rymmer 10 studenter (ingång Frescativägen 24C). Röda rummet tillhör teatervetenskapen och har en whiteboard, men ingen övrig fast utrustning. Det går dock att låna bärbar projektor och dator.

Mötesrum

Rum 143A ligger på plan 1 (ingång Frescativägen 24B) och rum 403 ligger på plan 4 (ingång Frescativägen 26). De är mötesrum som går att boka till exempel för handledning. Du gör det själv i TimeEdit.

Nycklar till alla datorskåp i Auditoriet, 119 och 101 finns på studentexpeditionen i rum 260. Där finns också en bärbar projektor. Lånedator finns hos Love Andersson i rum 327.

Relaterade länkar
Bokmärk och dela Tipsa