IT, datorer, skrivare & telefoni

Kopieringsavtal

Nytt avtal om kopiering inom universitets- och högskoleområdet gällande fr.o.m. den 1 januari 2014.

Ett nytt Högskoleavtal har förhandlats fram mellan Bonus Copyright Access och SUHF (Sveriges universitets- och högskoleförbund), som har fullmakt att företräda lärosätena i förhandlingarna. Avtalet gäller från och med 2014-01-01 och ersätter det tidigare avtalet, som därmed upphör 2013-12-31. En nyhet i avtalet är att det även inkluderar elektronisk kopiering.

Se även Bonus Presskopias hemsida för mer information om det nya avtalet samt om upphovsrätt och kopiering inom utbildningsområdet.

 

Bifogade filer
Bokmärk och dela Tipsa