IT, datorer, skrivare & telefoni

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Institutionen för kultur och estetik
  4. Internt
  5. IT, datorer, skrivare & telefoni

Autosvar på eposten

Om du är på semester, om du är sjuk eller på konferens och inte regelbundet kollar din epost är det mycket viktigt att du använder dig av autosvar så att den som kontaktar dig vet att du är frånvarande, vem man kan kontakta medan du är borta, samt när du kommer att vara tillbaka. Detta gäller samtliga anställda.

Brevmallar

Här nedan finns en svensk och en engelsk brevmall för institutionen. Du får själv föra in ditt namn och datum, samt ändra till ditt telefonnummer och e-postadress.

Datorer

Vid Institutionen för kultur och estetik arbetar personalen vid olika datorer och inom olika system, vilket betyder lite olika rutiner vid felanmälan och inköp.

Driftinformation

På sidan "driftinfo" publiceras driftinformation från Avdelningen för IT och media vid Stockholms universitet. Där kan du se om det finns några störningar, pågående arbeten eller kommande underhållsarbeten.

Kopieringsavtal

Nytt avtal om kopiering inom universitets- och högskoleområdet gällande fr.o.m. den 1 januari 2014.

Powerpointmallar

Här hittar du standardmallar för SU-presentationer genom Powerpoint, samt mallar för Word.

Skrivare

Institutionen för kultur och estetik använder sig av universitetets centrala system för utskrifter, skanning och kopiering som kallas printomat. Du behöver ett aktivt universitetskonto samt universitetskortet för att använda systemet.

Serviceportalen - hitta lösningar på dina tekniska problem

Hitta lösningar på dina tekniska problem genom universitetets supportsidor, Serviceportalen. Där finns svar på vanliga frågor, guider och instruktionsfilmer för olika IT-system och programvaror. Det går även lägga beställningar på IT-tjänster samt nycklar och passerkort.

Telefoni

Med hjälp av webbtjänsten Min telefon kan du enkelt administrera din telefonanknytning när du vill och var du vill. Du kan till exempel frånvarokoppla din telefon, skapa en telefonkonferens eller lyssna av din röstbrevlåda.

Tillgängliga PDF-filer

Det är viktigt att se till att dokument du upprättar i formatet PDF och som ska laddas upp online är tillgängliga, alltså går att läsa för hjälpmedelsanvändare.

Trådlöst nät på universitetet

På Stockholms universitet finns två trådlösa nätverk; SU och eduroam. Täckningen på campus är god och byggs ut successivt.