Datorer och IT

Om du behöver hjälp med din dator skickar du en felanmälan till it.ike@su.se. I mejlet ska det framgå vad du behöver hjälp med, var du sitter och när du är anträffbar. Vår datatekniker från Macsupporten finns på plats måndag eftermiddag och onsdag förmiddag varje vecka.

Om du har en SU-arbetsplats ska du kontakta centrala IT-avdelninen via Serviceportalen, alternativt via telefon på 08-16 19 99.

Skrivare, utrustning i undervisningssalar, möbler mm.

Behöver du hjälp med någonting som gäller hus och lokaler, eller om du vill göra en felanmälan, kontakta våra intendenter.
Rum: 314
Telefon: 08-16 27 14 eller 19 74
E-post: intendent.ike@su.se

Schemaläggning och bokning av lokaler

Mejla dina ärenden till lokaler.ike@su.se.

Personal/Ekonomi

För frågor om reseräkningar, utlägg, lön, semester eller liknande kontakta våra ekonomi- och personalhandläggare; Erik Hungler och Anna Bengtsson Alzén på personalekonomi.ike@su.se.

Studieadministration

Behöver du hjälp med betygsrapporter, närvarolistor eller har andra frågor gällande kurser och studenter ska du kontakta studentexpeditionen.

Arkiv och diarium

Om du behöver ett diarienummer, har handlingar som ska till arkivet, eller har frågor om arkiv och diarium, kontaktar du: registrator.ike@su.se

Kommunikation

Om du vill kommunicera din forskning eller vid andra frågor om marknadsföring, visuell identitet och evenemang, kontaktar du vår kommunikatör Joanna Bong Lindström.
Rum: 207
Telefon: 08-16 35 37
E-post: joanna.lindstrom@su.se