Krishantering

Brandsäkerhet

Alla lokaler ska utrymmas innan kritiska förhållanden inträffar vid brand eller hotsituationer. Med kritiska förhållanden menas, risk för människors liv och hälsa. Vid en brand ska alla omgående inleda utrymning via markerade säkra vägar ut till tryggheten.

Utrym utan dröjsmål när brandlarmet ljuder eller när risk för liv eller hälsa föreligger eller när order om utrymning ges av polis, räddningstjänst eller er utrymningsledare.

Vid fullbordad utrymning ska samtliga personer som befunnit sig i huset där det brinner ha samlats på en förutbestämd återsamlingsplats. Den plats dit du ska gå är markerad på utrymningsplaner som finns uppsatta  på vägg där du arbetar eller tillfälligt befinner dig.

Alla i Manne Siegbahnhusen samlas på gräsmattan framför parkeringen på framsidan, där skogsträdgården är planterad.

  • Eftersom inte alla larm som varnar för brand är kopplade direkt till brandförsvaret är din insats att ringa dem när du upptäcker en öppen låga eller en rökutveckling viktig.

Larmnummer är SOS Alarm 112.


Utrymningsledare vid Institutionen för kultur och estetik

Christer Johansson
Sofia Iaffa Nylén
Tecla Niculae
Mattias Arreborn
Thord Silverbark
Caroline Haux
Tanja Schult
Jacob Derkert
Sara Ekström
Linn Holmberg
Erika Holst
Åsa Eklöf
Andrea Kollnitz

Bifogade filer
Bokmärk och dela Tipsa

Larma om hjälp

Akuta fall, ambulans, polis, brandkår
Ring SOS Alarm: 112

Akuta säkerhetshändelser
Ring säkerhetsenheten på: 08-16 42 00

Reservnummer: 08-15 42 00

Säkerhetsfrågor
Om du har frågor som rör säkerhet vänligen ring: 08-16 22 16

Tipstelefon för brott
Ring: 08-16 11 55

Strömavbrott
Vid strömavbrott kan man ringa säkerhetsenhetens reservnummer: 08-15 42 00

Sektionen för säkerhet

Kontakta campus-väktare

Om du vill komma i kontakt med universitetets väktare ring 08-16 22 16 alternativt 08-15 42 00.

Universitetsområdet bevakas dygnet runt av ronderande väktare.

Kontaktuppgifter till säkerhet

SAMIR - Säkerhet-Arbetsmiljö-Miljö-Inrapportering

SAMIR är ett inrapporteringssystem för anmälan om brott, tillbud/incidenter, arbetsskada/arbetssjukdom och miljöavvikelser. Svar på din anmälan får du via e-post och det kommer på sikt även finnas möjlighet att följa ditt ärende genom att logga in.

SAMIR - Säkerhet-Arbetsmiljö-Miljö-Inrapportering

Scheman

Kultur och estetik i sociala medierKultur och estetik på Facebook Kultur och estetik på Instagram Universitetet på Linkedin Kultur och estetik på Twitter Universitetet på YouTube