När du påbörjat D-HLR larma 112 samt skicka ut en person som möter upp ambulansen.

Vad är en hjärtstartare?

Hjärtstartaren har funnits inom sjukvården under lång tid. De senaste åren har det kommit små användarvänliga apparater för icke sjukvårdsutbildade personer. Hjärtstartaren ger talande instruktioner till dig, på svenska, som hjälpare för att utföra hjärt- lungräddning, HLR. Hjärtstartaren analyserar sedan patientens hjärtrytm och rekommenderar om elstöt ska ges eller ej. Hjärtstartaren är intelligent och det går inte att skjuta ström i någon som inte behöver det.

Vem kan använda hjärtstartaren?

Hjärtstartaren kan vem som helst använda, i väskan finns en tydlig instruktionsbok hur man ska göra och maskinen "pratar" och ger instruktioner. Det finns inga krav idag på utbildning. Dock bör man kunna hjärt- och lungräddning samt utbilda sig på hjärtstartaren, det tar bara några timmar.

Utbildning

Hjärtstartaren
Säkerhetschef Mattias Wadsten vid en hjärtstartare

För den som önskar gå en utbildning i hur man använder hjärtstartaren finns mer information om det på su.se.