Krishantering

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Institutionen för kultur och estetik
  4. Internt
  5. Krishantering
  6. Krisplan för Stockholms universitet

Krisplan för Stockholms universitet

På rektors uppdrag har säkerhetschefen vid Stockholms universitet arbetat fram en krisplan.

Prefekt/motsvarande måste veta hur krisplanen för Stockholm universitet fungerar i stort och vad som förväntas av denne i en krissituation. Av planen framgår att varje prefekt/motsvarande kan bli kallad att delta beroende av händelse i krisledningsgruppens arbete och leda delar av det operativa krisarbetet gällande den egna institutionen.

Detta innebär att man för varje institution/enhet måste upprätta någon form av åtgärdsplan för hantering av olika krissituationer som kan inträffa. Exempel på kris kan vara elavbrott, databortfall, olycka med allvarlig personskada, explosion/brand, dödsfall, gisslandrama, hot och våld.

Åtgärdsplanen bör innehålla telefonlistor, steg för steginstruktioner, vem som ska kontaktas vid olika incidenter, vad som ska prioriteras med mera. Från den kan varje prefekt/motsvarande beroende på den egna verksamheten lägga till eller ta bort åtgärdspunkter. Det är av stor vikt att samtlig personal känner till åtgärdsplanen och vem man ska kontakta i händelse av kris.

Tillfälle till utbildning i grundläggande krishantering kan erbjudas till självkostnadspris där bland annat olika typer av åtgärdsplaner kommer att redovisas.

Frågor besvaras av Stockholms universitets säkerhetschef, Mattias Wadsten 08-16 12 32 mattias.wadsten@su.se.

 

Bifogade filer
Bokmärk och dela Tipsa

Larma om hjälp

Akuta fall, ambulans, polis, brandkår
Ring SOS Alarm: 112

Akuta säkerhetshändelser
Ring säkerhetsenheten på: 08-16 42 00

Reservnummer: 08-15 42 00

Säkerhetsfrågor
Om du har frågor som rör säkerhet vänligen ring: 08-16 22 16

Tipstelefon för brott
Ring: 08-16 11 55

Strömavbrott
Vid strömavbrott kan man ringa säkerhetsenhetens reservnummer: 08-15 42 00

Sektionen för säkerhet

Kontakta campus-väktare

Om du vill komma i kontakt med universitetets väktare ring 08-16 22 16 alternativt 08-15 42 00.

Universitetsområdet bevakas dygnet runt av ronderande väktare.

Kontaktuppgifter till säkerhet

SAMIR - Säkerhet-Arbetsmiljö-Miljö-Inrapportering

SAMIR är ett inrapporteringssystem för anmälan om brott, tillbud/incidenter, arbetsskada/arbetssjukdom och miljöavvikelser. Svar på din anmälan får du via e-post och det kommer på sikt även finnas möjlighet att följa ditt ärende genom att logga in.

SAMIR - Säkerhet-Arbetsmiljö-Miljö-Inrapportering

Mitt universitet
Scheman

Kultur och estetik i sociala medierKultur och estetik på Facebook Kultur och estetik på Instagram Universitetet på Linkedin Kultur och estetik på Twitter Universitetet på YouTube