Personal

Sjukanmälan/VAB

Om du är sjuk eller hemma för vård av barn ska detta alltid anmälas till institutionen.

Den första frånvarodagen i en sjukperiod är karensdag (100 % löneavdrag). Avdraget beräknas på månadslönen multiplicerat med 12 som divideras med årsarbetstiden. Årsarbetstiden är det genomsnittliga antalet arbetsdagar per vecka multiplicerat med 52. Avdraget beräknas på antal arbetsdagar under sjuklöneperioden.

  • Fr.o.m. dag 2 t.o.m. dag 14 är avdraget 20 %.
  • Fr.o.m. dag 15 t.o.m. dag 364 i samma sjukperiod får du 90 % avdrag.
  • Fr.o.m. dag 365 tills vidare får du 100 % avdrag.

Observera att fr.o.m. den 15:e dagen i en sjukperiod utgår sjukpenning från Försäkringskassan.

Göra sjukanmälan eller anmäla VAB i Primula

All sjukanmälan eller vård av barn registrerar du själv i Primula. Du loggar in i Primula med ditt universitetskonto genom länken: http://hr.su.se Klicka sedan på "Min sida" i vänstermenyn och därefter Sjuk/friskanmälan och följ instruktionerna.

OBS! För att registrera VAB måste du först registrera ditt/dina barn under rubriken "Personuppgifter" som du också hittar i vänstermenyn under "Min sida".

Sjukanmälan i Primula ska inte göras om du är sjukskriven längre än sju dagar. I dessa fall görs anmälan genom att fylla i blanketten som finns nedan, ”Försäkran i samband med sjukdomsfall”, till blanketten ska läkarintyget bifogas. Båda dokument ska lämnas till personalhandläggaren på institutionen, Magdalena Hernow.

Viktigt: om du är sjukskriven längre än 14 dagar behöver du från den 15:e dagen själv ansöka om sjukpenning på Försäkringskassans hemsida.

Nedan hittar du en pdf med information om hur du gör sjukanmälan och VAB i Primula.

Detta gäller för kvitton

Har du kvitton för läkemedel eller besök hos läkare och vill ha ersättning, var god och skicka in dessa i original med internposten till Maud Lindqvist på Personalavdelningen. Vart och ett kvitto ska vara fäst på ett A4-papper med personnummer och namn längst upp på sidan.

Bifogade filer
Bokmärk och dela Tipsa