Konstvetenskap

Tanja Schult, docent i konstvetenskap vid Institutionen för kultur och estetik.

Tanja Schult tilldelas sabbatstermin

Stort grattis till Tanja Schult, som enligt rektorsbeslut 18/2 2021 har tilldelats en av Stockholms universitets internationella sabbatsterminer för forskning.

Fredrik Krohn Andersson, fil. Dr. i konstvetenskap vid Institutionen för kultur och estetik

Om Kalla krigets retoriska kraft

Konstvetaren Fredrik Krohn Andersson är en av forskarna inom projektet "Genus och nation i kalla krigets spår: Skapandet av ett svenskt militärt kulturarv" (finansierat av Riksbankens Jubileumsfond), som skriver essä om Kalla krigets dragningskraft, i Dagens Arena.

Pressbild: (O)tryggt. Premiss Förlag.

Bunkrar och lämningar från kalla kriget blir till skyddade manliga rum

Fredrik Krohn Andersson, lektor i konstvetenskap och Mattias Frihammar, lektor i etnologi undersöker i en ny publikation hur bunkrar och skyddsrum blir till platser för en trygg manlig samvaro i vår samtid.

tudent med dator. Foto: Niklas Björling.

Digitalt Öppet Hus

Funderar du på att börja studera vid Institutionen för Kultur och estetik? Möt oss på Öppet hus i mars!

Emma Jansson

Ny tidskrift om teknisk konstvetenskap

I vår kommer första numret av en ny kollegialt granskad tidskrift i teknisk konstvetenskap. Emma Jansson, doktorand i konstvetenskap, har varit med och grundat denna.

Omslag till boken Italian Architectural Drawings from the Cronstedt Collection in the Nationalmuseum

Ny forskning om de italienska arkitekturritningarna i Cronstedtsamlingen

Anna Bortolozzi, docent i konstvetenskap, ger den första fullständiga presentationen av de italienska arkitekturritningarna i Cronstedtsamlingen på Nationalmuseum i sin nya bok.

Manlig student sitter vid ett bord med en laptop. Foto: Niklas Björling

Sök stipendium för din uppsats

Svensk Mediehistorisk Förening utlyser ett mediehistoriskt stipendium på 10 000 kronor för kandidat-, magister- och masteruppsatser. 

Vårterminen 2021 förkortat i text mot blå bakgrund

Webbaserad undervisning vid Institutionen för kultur och estetik även i vår

Med anledning av covid-19 fortsätter Institutionen för kultur och estetik med webbaserad undervisning hela vårterminen 2021.

Bokstaven i i vitt på mörkblå bakgrund

Information till studenter och medarbetare om coronaviruset

Information om universitetets ställningstaganden, frågor och svar, och nyheter om forskning och annat relaterat till coronaviruset.

Så arbetar institutionen med jämlikhet och likabehandling

Om du känner att du som student eller anställd blir orättvist behandlad, diskriminerad eller utsatt för trakasserier ska du vända dig till institutionens kontaktpersoner för likabehandling, prefekt eller till Stockholms universitets jämlikhetssamordnare.

Masterprogram i konstvetenskap. Bild på målningen "Apollo and the Muses", 1674.
Masterprogram i teknisk konstvetenskap. Foto: Emmebi Diagnostica Artistica.
Bebyggelsehistoriska föreningen puff

Kultur och estetik i sociala medierKultur och estetik på Facebook Kultur och estetik på Instagram Universitetet på Linkedin Kultur och estetik på Twitter Universitetet på YouTube