Konstvetenskap

Vårterminen 2021 förkortat i text mot blå bakgrund

Webbaserad undervisning vid Institutionen för kultur och estetik även i vår

Med anledning av covid-19 fortsätter Institutionen för kultur och estetik med webbaserad undervisning hela vårterminen 2021.

Gröna kortet - ett förmånskort för registrerade studenter vid Institutionen för kultur och estetik

Gröna kortets uppehåll fortsätter

Detta med anledning av att institutionen på grund av covid-19 fortsätter med webbaserad undervisning under denna period.

Emma Jansson

Ny tidskrift om teknisk konstvetenskap

I vår kommer första numret av en ny kollegialt granskad tidskrift i teknisk konstvetenskap. Emma Jansson, doktorand i konstvetenskap, har varit med och grundat denna.

Pressbild: (O)tryggt. Premiss Förlag.

Bunkrar och lämningar från kalla kriget blir till skyddade manliga rum

Fredrik Krohn Andersson, lektor i konstvetenskap och Mattias Frihammar, lektor i etnologi undersöker i en ny publikation hur bunkrar och skyddsrum blir till platser för en trygg manlig samvaro i vår samtid.

Bokstaven i i vitt på mörkblå bakgrund

Information till studenter och medarbetare om coronaviruset

Information om universitetets ställningstaganden, frågor och svar, och nyheter om forskning och annat relaterat till coronaviruset.

Omslag till boken Italian Architectural Drawings from the Cronstedt Collection in the Nationalmuseum

Ny forskning om de italienska arkitekturritningarna i Cronstedtsamlingen

Anna Bortolozzi, docent i konstvetenskap, ger den första fullständiga presentationen av de italienska arkitekturritningarna i Cronstedtsamlingen på Nationalmuseum i sin nya bok.

Manlig student sitter vid ett bord med en laptop. Foto: Niklas Björling

Sök stipendium för din uppsats

Svensk Mediehistorisk Förening utlyser ett mediehistoriskt stipendium på 10 000 kronor för kandidat-, magister- och masteruppsatser. 

Studenter i teknisk konstvetenskap instrueras av Marco Cardinali.

Masterstudenter med och undersökte centralt verk i universitetets konstsamling

Studenter från institutionens masterprogram i konstvetenskap, teknisk konstvetenskap och konstmuseet, var med när en grupp experter specialiserade på Bruegel den äldre undersökte målningen ”Överfallet”.

Så arbetar institutionen med jämlikhet och likabehandling

Om du känner att du som student eller anställd blir orättvist behandlad, diskriminerad eller utsatt för trakasserier ska du vända dig till institutionens kontaktpersoner för likabehandling, prefekt eller till Stockholms universitets jämlikhetssamordnare.

Masterprogram i konstvetenskap. Bild på målningen "Apollo and the Muses", 1674.
Masterprogram i teknisk konstvetenskap. Foto: Emmebi Diagnostica Artistica.
Bebyggelsehistoriska föreningen puff

Kultur och estetik i sociala medierKultur och estetik på Facebook Kultur och estetik på Instagram Universitetet på Linkedin Kultur och estetik på Twitter Universitetet på YouTube