Litteraturvetenskap

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Institutionen för kultur och estetik
  4. Litteraturvetenskap

Nyheter Litteraturvetenskap

Äldre böcker i bokhylla. Foto: Niklas Björling.

Två nya docenter!

Institutionen för kultur och estetik gratulerar forskaren i idéhistoria Karolina Enquist Källgren och forskaren i litteraturvetenskap Åsa Warnquist, som har utnämnts till docenter vid Stockholms universitet.

Campus om hösten. Träd i höstfärger och en man som cyklar. Foto: Ingmarie Andersson.

Är du vår kollega i höst?

Nu söker vi universitetslektorer i litteraturvetenskap (1-4 tidsbegränsade anställningar).

Lärare och studenter. Foto: Viktor Gårdsäter.

Är du vår kollega i höst?

Nu söker vi universitetslektorer i litteraturvetenskap, barn- och ungdomslitteratur (1-3 tidsbegränsade anställningar).

tudent med dator. Foto: Niklas Björling.

Digitalt Öppet Hus

Funderar du på att börja studera vid Institutionen för Kultur och estetik? Möt oss på Öppet hus i mars!

Vårterminen 2021 förkortat i text mot blå bakgrund

Webbaserad undervisning vid Institutionen för kultur och estetik även i vår

Med anledning av covid-19 fortsätter Institutionen för kultur och estetik med webbaserad undervisning hela vårterminen 2021.

Anders Hallengren, docent i litteraturvetenskap vid Institutionen för kultur och estetik.

Kvinnliga sjöfarare på 1880-talet

Anders Hallengren, docent i litteraturvetenskap, utkommer i vår på det internationella förlaget World Scientific med en bok om den första världsomseglingsdagbok som skrivits av en svensk kvinna – Ocean Bound Women (London och Singapore: WSPC, 2021).

Lydia Wistisen, forskare i litteraturvetenskap med särskilt fokus på barn- och ungdomslitteratur.

Lydia Wistisen skriver om ”Barnboken i skräpocen" i en ny antologi om oro och framtidstro

Antologin ”På tværs af Norden - Økokritiske strømninger i nordisk barn- och ungdomslitteratur” är en del av de nordiska kulturministrarnas satsning på barn- och ungdomslitteratur ”LØFTET”. I ett unikt nordiskt samarbete bidrar författare, forskare och illustratörer till antologin. Lydia Wistisen är forskare i litteraturvetenskap med särskilt fokus på barn- och ungdomslitteratur.

Luften så klar. Nordeuropeiska konstnärer och författare i Rom 1780-1950

Ny bok om nordeuropeiska konstnärer och författare i Rom 1780-1950

Roland Lysell, professor emeritus i litteraturvetenskap, är en av redaktörerna för en ny antologi med texter av konst-, teater- och litteraturvetare verksamma i Sverige och Danmark.

Manlig student sitter vid ett bord med en laptop. Foto: Niklas Björling

Sök stipendium för din uppsats

Svensk Mediehistorisk Förening utlyser ett mediehistoriskt stipendium på 10 000 kronor för kandidat-, magister- och masteruppsatser. 

Bokstaven i i vitt på mörkblå bakgrund

Information till studenter och medarbetare om coronaviruset

Information om universitetets ställningstaganden, frågor och svar, och nyheter om forskning och annat relaterat till coronaviruset.

Så arbetar institutionen med jämlikhet och likabehandling

Om du känner att du som student eller anställd blir orättvist behandlad, diskriminerad eller utsatt för trakasserier ska du vända dig till institutionens kontaktpersoner för likabehandling, prefekt eller till Stockholms universitets jämlikhetssamordnare.

Masterprogram i litteraturvetenskap startsida puff
Ledande litteratur puff

Kultur och estetik i sociala medierKultur och estetik på Facebook Kultur och estetik på Instagram Universitetet på Linkedin Kultur och estetik på Twitter Universitetet på YouTube