Claude Lorrain, Apollo and the Muses, 1674. The J. Paul Getty Museum, Los Angeles. Digital image courtesy of the Gettys Open Content Program.
Claude Lorrain, Apollo and the Muses, 1674. The J. Paul Getty Museum, Los Angeles. Digital image courtesy of the Getty's Open Content Program.

Ingen nyantagning till programmet efter höstterminen 2016. 

Inriktningar

Masterprogrammet i estetiska vetenskaper har fyra inriktningar: konstvetenskap, litteraturvetenskap, musikvetenskap samt teatervetenskap och ger examen i respektive huvudområde. Programmet ger breda kunskaper och färdigheter inom det estetiska fältet, och väsentligt fördjupade kunskaper och färdigheter inom någon del av det valda huvudområdet.

Programmet omfattar 2 års heltidsstudier.

Kurser

Masterprogrammet i estetiska vetenskaper utgörs av programgemensamma obligatoriska kurser om totalt 15 hp, inriktningsspecifika obligatoriska kurser om totalt 15 hp, färdighetskurser om 15 hp och valbara kurser om 30 hp för inriktningarna konstvetenskap och musikvetenskap samt 45 hp för inriktningarna litteraturvetenskap
och teatervetenskap. Av dessa ska minst 15 hp ska läsas inom huvudområdet och 15 hp inom ett annat område än huvudområdet. Utbildningen avslutas med ett examensarbete om 45 hp inom huvudområdena konstvetenskap och musikvetenskap och 30 hp inom huvudområdena litteraturvetenskap och teatervetenskap.

Vid etappavgång för magisterexamen läses termin 1 enligt respektive huvudområdes studiegång. Under termin 2 ersätts två av de valbara kurserna (15 hp) med examensarbete för magisterexamen inom respektive huvudområde.

Obligatoriska programgemensamma kurser som läses av alla huvudområden:

  • Vetenskaplighet och forskningsetik, 7,5 hp (huvudområde filosofi)
  • Estetikens traditioner, 7,5 hp (huvudområde konstvetenskap)
  • Avancerad akademisk engelska, 7,5 hp (huvudområde engelska)

För respektive inriktnings studiegång och vidare information, vänligen se inriktningens ingång till vänster.

För frågor om programmet, kontakta programansvarig eller respektive inriktnings studievägledare. Se kontaktuppgifter i kontaktrutan till höger.

Humanistiska fakultetens kurspool

Humanistiska fakulteten har ett stort utbud av fristående kurser vilka kan ingå som valbara alternativ inom programmet, beroende på studentens intresseområde och förkunskaper.

Humanistiska fakultetens kursbutbud.