Öppet seminarium med korta forskningspresentationer av Olle Ferm, Anders Cullhed, Susanne Tienken och Helena Bodin. Vi hoppas att fler vill bidra – du själv, doktorander, juniora och seniora forskare!

För planeringens skull, kontakta i så fall Helena Bodin snarast.